Srđ je Grad

Category - UNESCO

Pazi GUP

Dana 13. lipnja 2019. u 11 sati u polupraznoj gradskoj vijećnici održana su javna izlaganja o  Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika te o Prijedlogu IV. Izmjena i dopuna...

Investitorska bajka

Na tribini naslovljenoj Čiji su troškovi infrastrukture na Srđu? koju je organizirala inicijativa „Srđ je naš“ pokušalo se doći do nedvosmislenog odgovora na pitanje hoće li infrastrukturu tog privatnog nekretninskog...

Što to žulja golfere?

Reakcija tvrtke Razvoj Golf na prekjučerašnji nastup dubrovačkoga zastupnika Mara Kristića u Saboru očekivana je i predvidljiva u svome sadržaju. Razumijemo potrebu predatora da pokušaj obrane javnoga prostora prikaže...

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.