Plan za Grad

Branitelji

Financijska ovisnost udruga proisteklih iz Domovinskog rata o proračunskim sredstvima Ovisnost o proračunskim sredstvima  jedan je od najvećih razloga zbog kojeg su aktivnosti i istupi braniteljskih udruga u javnost ograničeni ili nametani od...

Kultura

Premda grad bogate spomeničke baštine i kulturne produkcije, Dubrovnik danas ne živi u skladu sa svojim potencijalima u sektoru kulture. Frustrira upravo golemi nesrazmjer postojećih potencijala i trenutnoga stanja, a tu je diskrepanciju moguće...

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Briga za svakoga pojedinca, a posebno za one koji trebaju posebnu skrb, pokazuje stupanj humanosti svakoga društva. Socijalni programi usmjereni prema osobama s invaliditetom, osobama s oštećenjem zdravlja, djeci s teškoćama u razvoju, starijim...

Copyrıght 2014 SRĐ JE GRAD. SVA PRAVA PRIDRŽANA.