Srđ je Grad

Privatizacija voda

Činjenica da veliki broj ljudi u svijetu ne ostvaruje pravo na pitku vodu ne znači da je opravdano to pravo ukinuti i tamo gdje se ono konzumira kao civilizacijski doseg.  Kada se prije mjesec dana u medijima...

Strah od nepoznatog

Kada u krizi, neovisno o tome bila ona uzrokovana špekulacijama na burzi ili novim i nepoznatim virusom, vladajući posegnu za rezanjem, možemo biti sigurni da će prvi u redu za rezanje biti oni sektori koje vladajuća...

Izdvajamo

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.